Södra Skogsägarna

Inrapporterade klimatmål: ”Södras produktion ska vara fossilfri 2020 och transporter 2030. Målen är satta som koncernövergripande och likställda med de finansiella.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030

Hemsida: www.sodra.com

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.