Södra Skogsägarna

Inrapporterade klimatmål:

Södras produktion ska vara fossilfri 2020 och transporter 2030. Målen är satta som koncernövergripande och likställda med de finansiella.

Läs mer om Södra Skogsägarnas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.