Inrapporterade klimatmål: ”GP Last ska minska användningen av fossilt drivmedel minst i takt som rekommenderas i Fossilfritt Sveriges trappstegsmodell.”   

Hemsida: www.gplast.se

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.