Inrapporterade klimatmål:

GP Last ska minska användningen av fossilt drivmedel minst i takt som rekommenderas i Fossilfritt Sveriges trappstegsmodell.  

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.