Falck räddningstjänst AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi arbetar nu med att gå över till fossilfritt bränsle i våra fordon som är den största miljöpåverkan som vi har.”

Hemsida: www.falcksverige.se

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.