Solelsgrossisten

Inrapporterade klimatmål: ”Färre transporter! Bättre transporter! Mindre konsumtion!”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.solelgrossisten.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.