Närkefrakt

Inrapporterade klimatmål:
Vårt mål är ha en fossilfri verksamhet år 2030.


Våra miljömål är:
Andel Euroklass 6
Mål 2023 80%, Resultat 2023 85%
Mål 2024 andel Euro 6 = 88%

Reduktion CO2:
Mål 2023 35,5%
Resultat 2023 36%
Målet för reduktion är att vi ska vara minst 5% bättre än gällande reduktionsnivå.


Antal bilar som drivs av fossilfritt bränsle:
Resultat år 2023 48 st. Mål 2022 48 st.
Mål 2024 60 st.

Läs mer om Närkefrakts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.