Närkefrakt

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är ha en fossilfri verksamhet år 2030.

Våra miljömål är:
Euroklass 5 eller bättre mäts 1 ggr/år
Mål 2020 var 80%, Resultat 2020 blev 89%
I nästa års Hållbarhetspresentation 2021 så kommer vi ha mål Euro 6 och inte Euro 5 och bättre.
Mål 2021 för Euro 6 = 65%

Reduktion CO2:
Resultat 2020 blev 29%
Målet för reduktion nu är att vi ska vara minst 5% bättre än reduktionskravet.

Antal bilar som enbart drivs av biodrivmedel:
Resultat år 2020 var 22 st. Mål 2021 är 32 st.
Målet för bilar som drivs av biodrivmedel är att det ska fördubblas varje år.

Läs mer om Närkefrakts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.