Bengtsfors kommun

Inrapporterade klimatmål:

Andel förnyelsebar energi inom kommunens verksamheter ska vara 100%. Energiåtgången i kommunens verksamhetslokaler ska minskas. Vi samarbetar i Dalsland genom Dalslands Miljö- och energiförbund som drar i de övergripande frågorna.

Läs mer om Bengtsfors kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.