Bengtsfors kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Andel förnyelsebar energi inom kommunens verksamheter ska vara 100%. Energiåtgången i kommunens verksamhetslokaler ska minskas. Vi samarbetar i Dalsland genom Dalslands Miljö- och energiförbund som drar i de övergripande frågorna.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.bengtsfors.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.