Region Östergötland

Inrapporterade klimatmål: ”Region Östergötland ska vara klimatneutrala till år 2020.”

Hemsida: www.regionostergotland.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.