Region Östergötland

Inrapporterade klimatmål:

Region Östergötland ska vara klimatneutrala till år 2020.

Läs mer om Region Östergötlands klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.