Sala kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Sala kommuns energi- och klimatstrategi innehåller mål som syftar till att ställa om kommunorganisationen till fossilfrihet i enlighet med Parisavtalet och nationella mål, så att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. Vi arbetar för fossilfria transporter, effektiv och förnybar energiförsörjning samt hållbar konsumtion/upphandling.”  

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.sala.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.