Energifabriken

Inrapporterade klimatmål: ”Energifabrikens tankbilstransporter ska köras med 100% biodrivmedel. Målet sattes 2010 och finns sedan 2011 i våra leveranstörsavtal. För Energifabrikens övriga transporter som styckegods, paket, etc. ska leverantörer som kör på 100% biodrivmedel väljas framför leverantörer som kör på fossilt bränsle.”

Hemsida: www.energifabriken.se