Energigas Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem med en ökande andel förnybara gaser. Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft är vägledande för vårt arbete.

Läs mer om Energigas Sveriges klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.