Krageholm drifts AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har beställt en Pyrolys panna för att tillverka Biokol, ca 100 ton/år + värme, ca 1000 MWH/år av egen skogsflis. Finansieras med egna medel + bidrag från Klimatklivet. Färdig till sommaren 2022.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.