MTR Nordic

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska minska vår klimatpåverkan med minst 30% från 2018 till 2025.

Vi kommer nå detta genom:

*100% förnybar el i hela verksamheten
*100% fossilfria tjänstefordon
*100% fossilfri ersättningstrafik
*Energieffektiviseringar byggnader och tågtrafik
*Minskade utsläpp från våra tjänsteresor

Läs mer om MTR Nordics klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.