MTR Nordic

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska minska vår klimatpåverkan med minst 30% från 2018 till 2025.

Vi kommer nå detta genom:

*100% förnybar el i hela verksamheten
*100% fossilfria tjänstefordon
*100% fossilfri ersättningstrafik
*Energieffektiviseringar byggnader och tågtrafik
*Minskade utsläpp från våra tjänsteresor”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.mtrnordic.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.