2030-sekretariatet

Inrapporterade klimatmål:

Vår verksamhet skall leda till minimalt med koldioxidutsläpp, det som uppstår kompenserar vi.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.