DB Schenker

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 och 100% till 2045.*

*Vi mäter relativa utsläpp CO₂e (WTW) per tkm. Vårt basår är 2006.

Läs mer om DB Schenkers klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.