DB Schenker

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 och 100% till 2045.*

*Vi mäter relativa utsläpp CO₂e (WTW) per tkm. Vårt basår är 2006.

Läs mer om DB Schenkers klimatarbete