DB Schenker

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 och 100% till 2045.*

*Vi mäter relativa utsläpp CO₂e (WTW) per tkm. Vårt basår är 2006.

Läs mer om DB Schenkers klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.