Emanuelssons Transport AB

Inrapporterade klimatmål: ”Emanuelssons Transports mål är att alltid ha den modernaste vagnparken ekonomiskt och tekniskt möjligt. Detta ska vara ledande i våra investeringar och all transport skall ske med fossilfria drivmedel.

Våra turbilslinjer skall främst verka i närområdet Östergötland för att maximera fyllnadsgrad i samtliga transporter. Lokalverksamheten skall enbart drivas med grön el från Vattenfall och samtlig personal skall verka för att minimera energiförbrukning samt återvinna allt avfall i största möjliga mån.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.emanuelssonstransport.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.