ADayservice AB

Inrapporterade klimatmål: ”100% eldrivna transportfordon som laddas med 100% förnybar energi. Innan 2021 ska vi ha minst 100 eldrivna fordon.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.adayservice.com

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.