ADayservice AB

Inrapporterade klimatmål:

100% eldrivna transportfordon som laddas med 100% förnybar energi. Innan 2021 ska vi ha minst 100 eldrivna fordon.

Läs mer om ADayservices klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.