Apoteket AB

Inrapporterade klimatmål: 

Vi ska ha 100 procent fossilfria transporter till 2030.

Läs mer om Apotekets klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.