Matsvinnet.se

Inrapporterade klimatmål:

100 % Fossilfria transporter, 100 % Förnyelsebar energi, Folkbildning (Matsvinnet.se) i samhällets och klimatets tjänst, en tugga i taget mot #nollmatsvinn och #20procentbattrevarld.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.