Orkla Sverige

Inrapporterat klimatmål:

Orkla har reducerat sina utsläpp av växthusgaser (scope 1 & 2) med 62% de senaste sex åren och satt mål som validerats av Science Based Targets. Tillsammans med många andra internationella företag stöttar Orkla UN Global Compact-kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”.

Orklas mål är att reducera*:
· direkta utsläpp (scope 1 & 2) med 63% till 2025 och med 77% till 2040.
· indirekta utsläpp (scope 3) med 29% till 2025 och 75% till 2040.”
*Basår 2014

Detta framgår i Orklas Annual Report 2020 sida 7. Länk nedan.

Läs mer om Orklas klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.