Inrapporterat klimatmål: ”Orkla har reducerat sina utsläpp av växthusgaser (scope 1 & 2) med 58% de senaste fem åren och satt mål som validerats av Science Based Targets. Tillsammans med många andra internationella företag stöttar Orkla UN Global Compact-kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”.

Orklas mål är att reducera*:

· direkta utsläpp (scope 1 & 2) med 63% till 2025 och med 77% till 2040.

· indirekta utsläpp (scope 3) med 29% till 2025 och 75% till 2040.”

*Basår 2014