Fyrstads Entreprenad AB

Inrapporterade klimatmål:

– Solceller på egna taket under 2021.
– Laddstolpar på kontoret under 2021, till personalens el/hybridbilar.
– Fossildrivna tjänstebilar ersätts kontinuerligt med el/hybridbilar.
– Fossildrivna servicebilar kommer ersättas med elbilar när tekniken är mogen.
– Samåkning där möjligt, för att minska transporter.
– Samordning av leveranser där möjligt, för att minska transporter.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.