ICA Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”ICA-gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.icagruppen.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.