ICA Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

ICA:s klimatambition:

  • ICA ska nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten senast 2030*
  • ICA vill halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030
  • ICA:s leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025**

* ICA har för avsikt att följa Science Based Targets initiatives definition och standard för netto noll, vilken väntas offentliggöras under 2021, samt att få målet godkänt av organisationen
** Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål.

Läs mer om ICA Gruppens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.