Varbergs kommun

Inrapporterade klimatmål:

Övergripande målsättning för 2017-2025:
Hållbarhetsinriktning: Livskraftiga ekosystem
Målbild: Varberg minimerar klimatpåverkan från resor och transporter
Berörda fokusområden:
– Sikta mot fossilfrihet i kommunens fordonsflotta
– Minska utsläppen från tjänsteresor i Varbergs kommun
– Minska utsläppen från godstransporter till kommunens verksamheter
– Skapa förutsättningar för minskade utsläpp från biltrafik i Varberg

Hållbarhetsinriktning: Hållbar resursanvändning
Målbild: Varberg är föregångare inom förnybar- och återvunnen energiproduktion
Berörda fokusområden:
– Öka Varbergs kommuns produktion av förnybar energi
– Driva på användningen av solenergi vid ny- och ombyggnation
– Stimulera mikroproduktion av förnybar energi i Varberg
– Att utveckla kapaciteten för när- och fjärrvärme baserad på förnybar- eller återvunnen energi

Målbild: Varbergs kommun utmärker sig inom effektiv energianvändning och stimulerar aktivt energismarta livsstilar
Berörda fokusområden:
– Effektivisera och minska energianvändningen i Varbergs kommun
– Stimulera energismarta beteenden för minskad energianvändning i Varberg

Hållbarhetsinriktning: Välmående samhälle
Målbild: Varberg erbjuder en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor trivs, stannar kvar och flyttar in
Berörda fokusområden:
– Binda ihop tätorter och landsbygd via hållbara system för förflyttning
– Prioritera människor framför biltrafik i orternas kärnor

Läs mer om Varbergs kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.