Öresundskraft AB

Inrapporterade klimatmål:

100% återvunnen och förnybar energi i fjärrvärmen 2024. Samtliga av våra fordon är fossilbränslefria eller eldrivna 2020. Delta i och medverka till genomförandet av Helsingborgs Klimat- och energiplan.

Läs mer om Öresundskrafts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.