Öresundskraft AB

Inrapporterade klimatmål: ”100% återvunnen och förnybar energi i fjärrvärmen 2024. Samtliga av våra fordon är fossilbränslefria eller eldrivna 2020. Delta i och medverka till genomförandet av Helsingborgs Klimat- och energiplan.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.oresundskraft.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.