Turn Right

Inrapporterade klimatmål: ”Egna utsläpp enbart relaterade till transportmedel till och från möten och uppdrag. Cykel och kommunala transporter prioriteras. Bil endast om inget annat transportsätt medges.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.