Turn Right

Inrapporterade klimatmål:

Egna utsläpp enbart relaterade till transportmedel till och från möten och uppdrag. Cykel och kommunala transporter prioriteras. Bil endast om inget annat transportsätt medges.

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.