Kraftringen AB

Inrapporterade klimatmål:

Kraftringen har som övergripande mål att skapa en energieffektiv och fossilbränslefri värdekedja. Första steget var att göra Kraftringens produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla helt fossilbränslefri, vilket uppnåddes 2018. Fokus under 2021 är att fortsätta ökningen av förnybara drivmedel i fordonsflottan, ta fram handlingsplaner för energieffektivisering i hela företaget samt vidareutveckla arbetet i leverantörsled.

Mål 2025: Kraftringen är i topp vad gäller hållbart företagande bland energiföretag i Europa.

Läs mer om Kraftringens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.