Valdemarsviks kommun

Inrapporterade klimatmål:

Inköp av mer närproducerad mat, minskar utsläpp för transporter.

Kommunens fordon och andra utsläppskällor ska arbeta mot att minska koldioxidutsläpp långsiktigt. Kommunen har idag bilar som drivs av el och arbetsmaskiner på gatu- och fastighetskontoret drivs av HVO.

Kommunen använder sig i dagsläget utav Nordic Green Energy som elleverantör. Bolaget levererar el som kommer från 100% förnybara källor.

Valdemarsviks kommun deltar även i ”Östgötautmaningen- Fossilfria transporter i offentligheten”. Syftet med detta är att minska utsläppen från växthusgaser från transportsektorn inom kommunerna i Östergötland och Region Östergötland genom insatser som leder till användning av energieffektiva, fossilfria fordon och transporter samt en ökad användning av förnybara drivmedel.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.