Fredrik Holm information AB

Inrapporterade klimatmål: ”Verksamheten syftar till att bistå uppdragsgivare med minskade utsläpp via rådgivning, kompetensutveckling och kommunikationsstöd. Den egna verksamheten bedrivs i yteffektiva lokaler och drivs med enbart förnybar energi (sol/vind som inköpt el). Tjänsteresor företas uteslutande med cykel (lokalt) och tåg (regionalt/nationellt). Bilresor sker med poolbilar (gas/el). Flyg används endast i absoluta undantagsfall.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.holmikarlstad.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.