Malmö stad

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska Malmö stads egna organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnybar energi.

Läs mer om Malmö stads klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.