Malmö stad

Inrapporterade klimatmål: ”År 2030 ska Malmö stads egna organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnybar energi.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.malmo.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.