Västerviks kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Det övergripande målet innebär att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid. År 2020 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 40% och utsläppen av fossil koldioxid har minskat med 50% jämfört med år 1990.

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.vastervik.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.