VSV Frakt AB

Inrapporterade klimatmål:
1. Öka andelen fossilfri inblandning i våra drivmedel. Samarbete med och kravställning på bränslebolag för att tillhandahålla så hög andel Ickefossila bränslen vid våra tankställen.

2. Öka lasskörningsgraden- så tomkörning minimeras. Att vara miljöeffektiv.

3. Säkerställa avvikelsehantering för att minska miljöpåverkan och tillbud.

4. Följa de certifieringar vi har, ISO 14001, PEFC, samt att vi är Fair Transport certifierade.

5. Se över nya möjliga fordon för transport som tex. gasfordon.”

Läs mer om VSV Frakts klimatarbete

Antagna utmaningar

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.