Göteborgs Lastbilscentral

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska vara klimatneutrala senast 2030 i hela organisationen.

Inom vårt affärsområde Thermo & Distribution har vi ett mål att vara klimatneutrala redan 2025.

Detta kommer att ske både via biogas komprimerad samt flytande samt att vi satsar på elektrifierade fordon

Vi satsar även på egen infrastruktur i form av egen biogasstation för komprimerad samt flytande gas samt ett antal snabb laddare för lastbilar.  

Läs mer om Göteborgs Lastbilscentrals klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.