Opus Bilprovning AB

Inrapporterade klimatmål: ”Genom att aktivt arbeta för att minska oljeanvändandet i anläggningarna och etablera arbetssätt för energieffektiviseringsåtgärder vid löpande fastighetsunderhåll och tillsyn, minska vår påverkan med 3% CO2e utsläpp årligen/besiktning samt vara fortsatt klimatkompenserat Klimatneutralt from 2016 inklusive scope 3 i enlighet med standarden PAS 2060. Därtill bidra till att fordonsägare minskar sin påverkan genom att medvetandegöra och samtidigt erbjuda att klimatkompensera sin bilkörning från 2017.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.bilprovning.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.