Opus Bilprovning AB

Inrapporterade klimatmål:

Genom att aktivt arbeta för att minska oljeanvändandet i anläggningarna och etablera arbetssätt för energieffektiviseringsåtgärder vid löpande fastighetsunderhåll och tillsyn, minska vår påverkan med 3% CO2e utsläpp årligen/besiktning samt vara fortsatt klimatkompenserat Klimatneutralt from 2016 inklusive scope 3 i enlighet med standarden PAS 2060. Därtill bidra till att fordonsägare minskar sin påverkan genom att medvetandegöra och samtidigt erbjuda att klimatkompensera sin bilkörning från 2017.

Läs mer om Opus Bilprovnings klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.