Nils Andréasson Arkitektkontor AB

Inrapporterade klimatmål:

Genom klimatkompensation är vi 200% klimatpositiva idag, vilket är enkelt för litet företag. Vi ritar idag stora logistikanläggningar och andra industriprojekt. Häri ligger vår utmaning att minska utsläppen via smart miljöteknik och mer hållbara byggmaterial.

Läs mer om Nils Andréasson Arkitektkontors klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.