Jämtkraft AB

Inrapporterade klimatmål: ”Ett av Jämtkraft ABs affärsmål är Fossilfri energi. Utifrån det målet utarbetas delmål inom respektive verksamhetsområde för att senast 2030 vara helt fossilfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.jamtkraft.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.