Jämtkraft AB

Inrapporterade klimatmål:

Ett av Jämtkraft ABs affärsmål är Fossilfri energi. Utifrån det målet utarbetas delmål inom respektive verksamhetsområde för att senast 2030 vara helt fossilfria.

Läs mer om Jämtkrafts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.