Vasakronan

Inrapporterade klimatmål: ”Vi har en ambition om att bli klimatneutrala och har hittills reducerat våra utsläpp i scope 1 och 2 med ca 95 %. I klimatneutral-begreppet inkluderar vi även relevanta och väsentliga utsläpp i scope 3, såsom byggmaterial och avfall samt transporter till och från byggarbetsplatser.”

Hemsida: www.vasakronan.se

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.