Vasakronan

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att ha netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2030.

Läs mer om Vasakronans klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.