Inrapporterade klimatmål:

1. Minska klimatpåverkan från transport- och maskintjänster genom ökad användning av förnybara drivmedel. Andel ickefossila drivmedel av total mängd sålda drivmedel från egna stationer ska överstiga 50% 2017.

2. Minska skadliga utsläpp genom fler motorer av senaste miljöklass jmf med 2016. Vid utgången av 2017 ska mer än 20% av fordon och maskiner i Forias verksamhet vara av senaste miljöklass.

3. Minska klimatpåverkan genom att introducera klimatkompensation i verksamheten. Vi har idag klimatkompenserat vår försäljning på www.gruswebben.se och har som mål att ytterligare minst en verksamhetsdel ska kompenseras 2018.

4. Minska energiförbrukningen och öka förnybar andel energi i företagets fastigheter.

Läs mer om Forias klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.