Norrköpings kommun

Inrapporterade klimatmål:

Norrköpings kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågan sedan många år. Vi har en målsättning om 100% förnybara energikällor till 2030. Sedan 2007 ställer vi krav på förnybart bränsle i samtliga våra fordon. Vi emitterar också Gröna obligationer.

Läs mer om Norrköpings kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.