m4 gruppen AB

Inrapporterade klimatmål:

m4 gruppens mål är att till utgången av 2024 ha uppnått 70% reduktion av CO2.

Vi ska minska klimatpåverkan från transport- och maskintjänster genom ökad användning av förnybara drivmedel, effektivisering genom längre och tyngre fordon samt elektrifiering. Med ett effektivt försäljningsarbete, bra kund- och leverantörsavtal samt logistikarbete, ska vi skapa förutsättningar för våra delägare att investera i bättre fordon med hållbara energilösningar.

Genom samarbete med leverantörer av fordon, maskiner och olika drivmedel skapar vi möjligheter till omställning av vår flotta till fordon och maskiner som hjälper oss att nå vårt mål.

För att lyckas ställa om hela m4 gruppens verksamhet bedriver vi förändringsresan i ett projekt kallat Transportutmaningen 2024.

Nästa etapp för vårt långsiktiga miljöarbete är att till utgången av 2030 nå 100% reduktion av växthusgaser.

Läs mer om m4 gruppens klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.