Swedavia AB

Inrapporterade klimatmål: 

Swedavia har nått sitt klimatmål om noll utsläpp av fossil koldioxid från egen flygplatsverksamhet den 31 december 2020.  Nästa steg är att hela flygplatsen,  inklusive andra aktörer på flygplatsen ska vara fossilfri. Vårt nya strategiska miljömål lyder: 5% bioflygbränsle i Sverige 2025, fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt flyg i Sverige fossilfritt 2045.

Läs mer om Swedavias klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.