Swedavia AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska ha noll utsläppt av fossilt koldioxid från egen verksamhet till 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.swedavia.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.