Gasnätet Stockholm

Inrapporterade klimatmål:

Öka biogasandelen i gasnätet, minska läckaget från gasnätet, byter ut arbetsbilarna mot gasbilar och tar större miljöhänsyn vid inköp.

Läs mer om Gasnätet Stockholms klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.