Gasnätet Stockholm

Inrapporterade klimatmål: ”Öka biogasandelen i gasnätet, minska läckaget från gasnätet, byter ut arbetsbilarna mot gasbilar och tar större miljöhänsyn vid inköp.”

Hemsida: www.gasnatetstockholm.se

 

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.