Varberg Energi AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi har nått en del framgångar vad gäller våra tidsatta mål. Ett mål har exempelvis varit att vara fossilfria inom den egna verksamheten till 2021, ett mål som vi uppnådde under 2020. Vi har även varit klimatneutrala i 30 år om man tar i beaktning de utsläpp som vi trycker undan genom vår förnybara energiproduktion. Vi arbetar hela tiden med ytterligare förbättringar och ser vår roll som tvådelad, där ena delen handlar om att minska våra egna utsläpp i alla delar av värdekedjan, och den andra delen handlar om att agera möjliggörare för att hjälpa våra kunder, våra kunders kunder och andra samhällsaktörer att minska sina utsläpp. Vi arbetar årligen med att följa upp våra utsläpp i ett klimatbokslut där syftet är att minska utsläppen i enighet med Carbon Law. Genom klimatbokslutet kan vi se att vi sedan 2015 har vi minskat utsläppen från väsentliga delar inom samtliga scope med nästan 50%. 

Läs mer om Varbergs energis klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.