Varberg Energi AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi har mål på fossilfri fordonsflotta. Biodiesel ersätter diesel i arbetsfordon, miljöfordon erbjuds anställda som leasing. Minska andelen fossila bränslen i fjärrvärmenätet.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.varbergenergi.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.