Klimatkommissionen Kalmar län

Inrapporterade klimatmål:

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.