Bilprovningen

Inrapporterade klimatmål:

Klimatpåverkan ska minska med 80% till 2030 jämfört med basår 2006. Kompletteras med klimatkompensation för de utsläpp som eventuellt som inte kan undvikas.

Läs mer om Bilprovningens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.