Transdev Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Transdev Sverige AB:s övergripande miljömål är att minska miljöbelastningen genom att sänka energiförbrukningen för fordon samt de fastigheter vi äger samt att öka andelen förnyelsebart bränsle för våra fordon.

Läs mer om Transdev Sverige AB:s klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.