Transdev Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”Transdev Sverige AB:s övergripande miljömål är att minska miljöbelastningen genom att sänka energiförbrukningen för fordon samt de fastigheter vi äger samt att öka andelen förnyelsebart bränsle för våra fordon.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.transdev.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.