Smart Recycling AB

Inrapporterade klimatmål: ”All fossilberoende drift ska fasas ut och ersättas med fossilfria alternativ.”

Hemsida: www.smartrecycling.se

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.