Smart Recycling AB

Inrapporterade klimatmål: ”All fossilberoende drift ska fasas ut och ersättas med fossilfria alternativ.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.smartrecycling.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.