Svenska Retursystem

Inrapporterade klimatmål:

SRS målsättning är att minska växthusgaserna från transporter med 40% från 2016 års utsläpp i relativa tal fram till 2021.

Läs mer om Svenska Retursystems klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.