Svenska Retursystem

Inrapporterade klimatmål: ”SRS målsättning är att minska växthusgaserna från transporter med 40% från 2016 års utsläpp i relativa tal fram till 2021.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.retursystem.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.