Nordanå Transport AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi mäter och strävar efter minskning av utsläpp. Redan idag går våra lastbilar på RME, HVO och Biogas. Från 2027 skall det finnas 50% fordon som drivs på el eller biogas.  

Läs mer om Nordanå Transports klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.