Falck Ambulans AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi arbetar nu med att gå över till fossilfritt bränsle i våra fordon som är den största miljöpåverkan som vi har.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.falcksverige.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.