Falck Ambulans AB

Inrapporterade klimatmål:

Falck Ambulans AB har 2023 som det år då vi skall vara 100 % fossilfria gällande Transporter.

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.