Umeå kommun

Inrapporterade klimatmål: Umeå ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.umea.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.