Umeå kommun

Inrapporterade klimatmål:

Umeå ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Läs mer om Umeås kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.