Ecoera AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi är klimatneutrala. Vi binder fast samtliga utsläpp genom biokol som kolsänka. Biogasbil används för transport där tåg ej är möjligt.

Läs mer om Ecoeras klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.