Ecoera AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi är klimatneutrala. Vi binder fast samtliga utsläpp genom biokol som kolsänka. Biogasbil används för transport där tåg ej är möjligt.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.ecoera.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.