Ecoera AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår verksamhet använder kolsänka från biokol och har redan noll i nettoutsläpp genom överkompensering från den kolsänka biokolet skapar.

Läs mer om Ecoeras klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.